Font

Ung i Eidsiva

Eidsiva-konsernet har en lang tradisjon for både lærlinger, sommerstudenter og traineer. Unge og nyutdannede er en viktig målgruppe for å sikre fersk kompetanse og god utvikling til konsernet vårt. Vi ser etter folk innen flere utdanningsretninger, og hos oss venter spennende og varierte arbeidsoppgaver i et konsern med et viktig samfunnsoppdrag.

Lærlinger

Lærlinger er en viktig ressurs for Eidsiva-konsernet og for samfunnet vårt. Lærlingordningen bygger et solid grunnlag for fremtiden arbeidsliv, og får dyktige og flinke folk inn i bransjen. Gjennom profesjonell veiledning og oppfølging, gode betingelser og muligheter for å jobbe med samfunnsnyttige oppgaver, tilbyr vi våre lærlinger en innholdsrik og trygg arbeidserfaring. Engasjerte, nysgjerrige og drevne lærlinger er en forutsetning for høy kvalitet i våre leveranser og tjenester.


Eidsiva-konsernet tar hvert år inn nye lærlinger i energimontørfaget og automatiseringsfaget. De fleste lærlingene i konsernet arbeider i nettselskapet Elvia og fjernvarmeselskapet Eidsiva Bioenergi.


Lærlinger i Elvia får praktisk opplæring og utfordringer som energimontører og jobber med elektrisk energi fra den blir produsert og til den når frem til kundene. Som automatikerlærling ved Eidsiva Bioenergis produksjonsanlegg, får lærlingene praktisert sin kompetanse ved å gjøre konkrete forbedringer i prosess og anlegg.


Eidsiva-konsernet hadde 22 lærlinger i 2022, og dette er en god rekrutteringsarena for konsernet. Vi ønsker oss flinke, unge folk inn, både kvinner og menn, for å skape en mangfoldig arbeidsplass. Det er også gode muligheter for fast ansettelse etter gjennomført læretid. Et fagbrev gir uansett et fortrinn i arbeidsmarkedet, og det er også et godt utgangspunkt for videreutdanning.

Summer internship

Eidsiva har flere målrettede aktiviteter for studenter innen høyere utdanning. Blant annet kan nevnes summer internships hvor studenter får mulighet til å jobbe med relevante problemstillinger for selskapene i konsernet. Dette gir en unik mulighet til å ta fatt på spennende og utfordrende oppgaver og skape et nettverk. Også flere studenter har fått fast jobb etter endt internship og studier.

Det varierer hvor mange sommerstudenter vi tar inn fra år til år. I 2022 var det totalt 15 sommerstudenter på tvers i konsernet vårt.

Les gjerne mer om summer internship i Eidsiva Bioenergi sommeren 2022:

Klare for oppgavene hos Eidsiva Bioenerg

Fra student til trainee

I mer enn 20 år har Eidsiva-konsernet vært på lag med «Trainee Innlandet», et av de mest etablerte og eldste traineeprogrammene i Norge. Her tilbys nyutdannede muligheter hos nærmere 60 medlemsbedrifter i regionen. Traineeprogrammet er toårig og delt opp i inntil tre moduler i ulike bedrifter.


Ved siden spennende, utfordrende arbeidsoppgaver og full lønn i Norges største regionale energi- og telekomkonsern, får traineene et skreddersydd kompetanseutviklingsprogram i regi av konsulentselskapet The Assessment Company.


Eidsiva har utelukkende gode erfaringer med å ansette traineer, og flere av våre tidligere traineer er i dag ansatt i de ulike selskapene i konsernet. I 2022 var det totalt seks traineer i konsernet i ulike moduler. Les gjerne mer om hvordan noen av disse har hatt det i Eidsiva-konsernet på denne siden.


Elvia har i tillegg en egen trainee-ordning som ble opprettet i 2021. Dette er et toårig traineeprogram for nyutdannede elkraftingeniører som ønsker en karriere i Elvia.

Intervjuer med traineer:

Madelen Nyhagen

Madelen har en master i Energi, Miljø og Samfunn fra Universitetet i Stavanger,
og jobber i dag med bærekraft
i Eidsiva Energi.

Smile, Eye, Sleeve, Font, Happy

« Det å starte arbeidslivet som trainee har gjort overgangen fra studier til jobb noe mildere da man har flere i samme situasjon som man kan støtte seg litt på, samt at det har vært en flott måte å bli kjent med andre på for ei som ikke er fra Hamar selv.

Jeg har fått innblikk i flere ulike bærekraftsprosjekter som foregår i konsernet. I hovedsak arbeider jeg med klimaregnskap, oppstart av Miljøfyrtårn sertifisering av hovedkontoret og klimarisiko », forteller Madelen.

Ole Karenus Engh

Ole er siviløkonom fra NHH og jobber som trainee i Innovasjonsavdelingen i Eidsiva Energi.

Facial expression, Smile, Chin, Sleeve, Happy, Font, Collar

« Jeg er kjempefornøyd med å få være hos Eidsiva i min første modul. Jeg har blitt tatt godt imot og fått utfordret meg på arbeidsoppgaver som har gitt meg verdifull læring. Det er mange med ulik kompetansen i innovasjonsavdelingen så jeg lærer noe nytt hver eneste dag på jobb!

Overgangen fra studiet har vært god for min del. Jeg har en faglig fadder her i Eidsiva som er en super sparringspartner når jeg skal knytte det jeg lærte på studiet opp mot arbeidsoppgavene mine her », sier Ole.

Marianne Jevne Berge

Marianne er bærekraftstrainee i Elvia, og er utdannet med en master i energi, miljø og samfunn ved Universitetet i Stavanger.

Face, Forehead, Nose, Hair, Cheek, Skin, Smile, Lip, Chin, Outerwear

« Det er veldig spennende å være trainee i Elvia! Helt fra start ble jeg koblet på relevante prosjekter som satte meg i gang og som fikk meg til å raskere bli kjent med min nye rolle og kollegaer. Jeg har også fått vært med på konferanser, kurs, omvisninger og befaringer, noe jeg har satt stor pris på fordi det gitt meg bedre forståelse for arbeidet jeg gjør og hvordan ting henger sammen.

Det beste med å være trainee må være den unike erfaringen fra ulike bedrifter og mulighetsrommet vi får innad i bedriftene. Det er også deilig med forståelsen for at man er fersk i arbeidslivet og har en del spørsmål », påpeker Marianne.

Amy Hammer

Amy har vært trainee i IT & Digitalisering i Eidsiva Energi. Hun har en Bachelor i Markedsføringsledelse og Master i Informasjonssystemer: Digitale forretningssystemer.

Facial expression, Flash photography, Hair, Smile, Chin, Eye, Sleeve, Font

« Det å være trainee i Eidsiva er veldig gøy og lærerikt! Jeg får muligheten til å utfordre meg selv og bidra inn på mange områder. Læringskurven er bratt, og du får utviklet deg innenfor trygge rammer. I tillegg får jeg god oppfølgning hele veien og kolleger er flinke til å anerkjenne mitt bidrag inn i prosjektene.

Det er jo alltid spennende å starte i ny jobb, men det har ikke vært vanskelig å være ny i Eidsiva. Jeg har blitt tatt veldig godt imot og ble fort tatt inn i varmen. I tillegg opplever jeg at mine kolleger er veldig positive til å både få inn nyutdannede og traineer », forteller Amy.

Nina Aurora Furseth

Nina har en master i medievitenskap fra NTNU, og er i dag kommunikasjonstrainee i Eidsiva Energi.

Facial expression, Material property, Head, Smile, Product, Organ, Human, Sleeve

« Jeg synes det er veldig givende å være trainee i Eidsiva. Her kan jeg gå på jobb og føle at jeg bidrar til noe større. Det blir en del kontorarbeid, men jeg får også være med på mye spennende som befaringer, kurs, omvisninger og arrangementer, noe som er veldig gøy! I Eidsiva er det mange hyggelige og engasjerte mennesker som er veldig villige til å gi av sin kunnskap og inkludere deg i deres arbeid.

Jeg tror at traineer kan bidra til mer mangfold i konsernet, ved å tiltrekke flere yngre mennesker og nyutdannede. I tillegg kan de bidra med nye tanker og ideer som kan være med på å utfordre selskapet og hvordan de jobber i dag », forteller Nina.

Young Ones
– et nettverk på tvers

Eidsiva fortsetter å satse på de unge talentene. Nettverket Young Ones er en arena hvor ansatte i alderen 20-35 år kan møte andre i samme livsfase. 

Young Ones består av nærmere 350 unge talenter fra hele konsernet. Nettverket tilrettelegger for sosiale fellesskap, karriereutvikling og relasjonsbygging på tvers av selskapene. Blant aktiviteter gjennomført i 2022 er sosiale sammenkomster, idrettsaktiviteter, julemingling og muligheter for å styrke faglig kompetanse. 

I arbeidet om å bli en av landets mest attraktive arbeidsplasser, er det viktig å forstå morgendagens arbeidstaker. Young Ones Eidsiva bidrar til dette, og er samtidig et viktig verktøy for rekruttering og merkevarebygging. 

«Som nyansatt var det kjempefint å bli introdusert til YO, da jeg både ønsket å ta del i sosiale aktiviteter og knytte bekjentskap til jevngamle kollegaer. Jeg ble også en del av styringsgruppen og har fått være med å planlegge aktiviteter. Deltakelse i planleggingsarbeid har også ført til at jeg dannet kjennskap til kolleger på tvers av konsernet allerede fra første måned jeg startet jobbe i Eidsiva. YO er enda en gruppering i startsfasen, men jeg synes vi har fått til morsomme aktiviteter så langt. Vi har blant annet hatt Padel-spilling, loddet billetter til skiskyting i Holmenkollen, samlet medlemmer til førjuls-hygge og fått være med på lønningspils sammen med YO Elvia.»

Trine-Lise Hagen

Font

Mellom
20 – 35 år?

Ung
drivkraft

Nettverks-
bygging

Young Ones

Dress shirt, Material property, Smile, Outerwear, Hairstyle, Neck, Sleeve, Collar, Eyelash
Font

Mellom
20 – 35 år?

Ung
drivkraft

Nettverks-
bygging

Young Ones

Dress shirt, Material property, Smile, Outerwear, Hairstyle, Neck, Sleeve, Collar, Eyelash