Font

Satsing på talentene

Eidsiva Energi har ambisjoner om å få fram talentene og pådriverne i organisasjonene. GNIST er et utviklingsprogram for fast ansatte medarbeidere, som kan søke om å bli tatt opp i programmet, som går over ett år.

GNIST skal både gi innsikt i konsernet samt vre en mulighet til personlig utvikling. Programmet retter seg mot medarbeidere i alle virksomhetsområdene og morselskapet.

Innholdet deler seg i to hovedområder; personlig utvikling og forretningsforståelse.


Rom for personlig utvikling

Personlig utvikling handler om hva medarbeideren ønsker å forsterke og utvikle i sin egen jobbhverdag, og hva den ønsker å oppnå på kortere og lengre sikt. Her gjennomgås også hvilken effekt medarbeideren har på andre og hvordan det kan skapes et godt samarbeid med andre kollegaer.


Deltakerne får tildelt en egen coach som vil bidra refleksjoner rundt egen utvikling.

Sentrale temaer under den delen som handler om personlig utvikling er:

  • Kommunikasjonstrening – i store forsamlinger og i én-til-én samtaler
  • Retorikk
  • Min effekt på andre
  • Meg og min rolle i team


Konsernkunnskap på tvers

I den andre delen som handler om forretningsforståelse, tar programmet sikte på å dreie tematikken inn på områder som er helt sentrale for Eidsiva og virksomhetene.


Her er det viktig å skape forståelse for hvilke drivere som virker inn på vår virksomhet, og hvordan vi kan skape en virksomhet som svarer opp utfordringer og muligheter. Her gjennomføres casearbeider i grupper hvor resultatet presenteres for ledergruppene i selskapene og konsernledelsen.

Det jobbes blant annet med følgende tema:

  • Strategi, organisasjons- og forretningsforståelse
  • Innovasjon
  • Teknologisk utvikling som er relevant for vår virksomhet
  • Forbedring og utvikling


Kandidatene til GNIST velges ut fra viktige kriterier, hvor det blant annet legges vekt på lyst og vilje til å ta ansvar for nye utfordringer, nysgjerrighet på nye forretningsstrategier og nye muligheter samt at medarbeideren ikke er redd for å gå ut av komfortsonen.

En utviklende vei inn i arbeidslivet

Lærlingordningen i Eidsiva tilbyr unge en vei inn i yrkeslivet gjennom profesjonell veiledning og oppfølging. Lærlingene som kommer til oss er en viktig ressurs for å sikre god utvikling og drift til selskapet vårt, som er i kontinuerlig utvikling og med behov for å sikre tilførsel av kompetanse.

Eidsiva tar hvert år inn nye lærlinger i energimontør- og energioperatørfagene. De fleste lærlingene i konsernet arbeider i nettselskapet Elvia og i fjernvarmeselskapet Eidsiva Bioenergi.

Hva tilbyr vi en lærling?

Et fagbrev gir store muligheter

Som lærling i Eidsiva får lærlingen er fagutdanning som gir spennende muligheter til å jobbe med fornybar energi – og det er også gode muligheter for fast ansettelse etter gjennomført læretid. Et fagbrev gir uansett et fortrinn i arbeidsmarkedet og ikke minst er det et godt utgangspunkt for videreutdanning.


For å søke lærlingplass i Eidsiva må søkeren ha bestått eksamen fra VG2 elenergi i videregående skole og søknadsfristen er mars hvert år.Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en av samfunnets viktigste bransjer.

Muligheter for lærlingplass flere steder på Østlandet.

Oppfølging fra egen veileder i læretiden.

En arbeidsgiver med sikkerhet som satsningsområde.

Lønn over tariff, i tillegg til ordnede lønns-, arbeids- og forsikringsvilkår.  

Sammen om nye muligheter med Trainee Innlandet

I over 20 år har traineeprogrammet «Trainee Innlandet», tilbudt nyutdannede muligheter hos bedrifter over hele Innlandet. Eidsiva-konsernet har vært med på hele reisen.

En av de mest etablerte og eldste traineeprogrammene i Norge, Trainee Innlandet, er inne i sitt 23 år. Siden oppstart er det gitt spennende muligheter til 230 traineer og i 2022 er hele 52 bedrifter fra privat og offentlig sektor med i programmet. Som medlemsbedrift i Trainee Innlandet har Eidsiva utelukkende gode erfaringer med å ansette traineer. Flere av våre tidligere traineer er i dag ansatt i de ulike selskapene i vårt konsern.


Ved siden av full lønn og spennende arbeidsoppgaver i Norges største regionale infrastrukturkonsern, får traineene et skreddersydd kompetanseutviklingsprogram i regi av konsulentselskapet The Assessment Company.


Traineeprogrammet er toårig og delt opp i inntil tre moduler hos tre ulike bedrifter i Innlandet. Søknadsfristen er den 16. januar, og er du interessert i å søke kan du lese mer om hvordan nåværende og tidligere traineer har hatt det i Eidsiva-konsernet på denne siden.


Akkurat nå har selskapene Eidsiva Bioenergi og Elvia traineer utplassert i sine virksomheter og de får de bryne seg på spennende prosjekter og arbeidsoppgaver.

Tobias Korten

– Mye av grunnen til at Trainee-programmet har gått så bra som det har gjort til nå, er at min første modul er hos Eidsiva Bioenergi. Siden dette var mitt første møte med jobblivet som fulltidsansatt var det knyttet mye spenning til første arbeidsdag. Et imøtekommende miljø bestående av interesserte og vennlige ansatte gjorde at dette første møtet med jobblivet ble en smidig og ikke minst givende opplevelse, forteller Tobias.

Forehead, Face, Smile, Cheek, Chin, Outerwear, Eyebrow, Eye, Jaw, Neck

Tobias er trainee ved IT-avdelingen i Eidsiva Bioenergi. Han er sivilingeniør fra NMBU i Miljøfysikk og Fornybar Energi.

Karoline har en mastergrad i medier, kommunikasjon og informasjons-teknologi fra NTNU, og er i dag trainee i Elvia sin HR&OU-avdeling.

– Det er kjempegøy å være en del av Trainee Innlandet! Dagene og oppgavene er veldig varierte, jeg får lov til å være kreativ og prøve meg frem, noe jeg setter stor pris på! I Elvia får jeg god oppfølging, jobber med spennende og varierte arbeidsoppgaver, hvor jeg selv får være med å bestemme hva jeg vil jobbe med. I tillegg til at det er et godt sosialt miljø utenfor jobben også, der en kan delta i bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter gjennom Young Ones (nettverk for ansatte under 33 år i organisasjonen). Jeg vil varmt oppfordre andre nyutdannede til å søke Trainee Innlandet og Elvia, sier Karoline.

Karonline Mjønes

Flash photography, Nose, Cheek, Smile, Lip, Eyelash, Ear, Jaw, Neck, Sleeve

Som trainee i Forskning og utviklings-avdelingen (FoU) i Elvia, sitter Isak Biringvad Lande midt i smørøyet på noe av det mest spennende som skjer i selskapet.

- Min hovedoppgave er å være porteføljestyrer for Elvias forskning og utviklingsprosjekter, men jeg jobber også med prosjektkoordinering, rapportering, idégenerering, konseptutredning og noe prosjektledelse. Tidligere har jeg jobbet mer i dybden i noen prosjekter, blant annet innenfor data science og lønnsomhetsberegninger. Etter traineeperioden min skal jeg over i en fast stilling som prosjektleder i Elvia, fortsatt i FoU-avdelingen. Det er noe jeg gleder meg enormt til forteller Isak, som er Sivilingeniør i Miljøfysikk og fornybar Energi med spesialisering i Energi og Data Science fra NMBU.

Isak Biringvad Lande

Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Eyebrow, Jaw, Neck, Sleeve, Gesture

Kristin er elkraftingeniør, med dobbel master i innovasjon med spesialisering
i ledelse og organisering, og master i internasjonal ledelse.

- Å være trainee i Eidsiva Bioenergi gjennom Trainee Innlandet var en fin erfaring. Eidsiva Bioenergi er vant til å ta imot traineer, og legger til rette for interessante arbeidsoppgaver som gir en god start i arbeidslivet. Jeg jobbet blant annet med et innovasjonsprosjekt med fokus på sirkulærøkonomi, videreutvikling av nettsider og kundekommunikasjon, og implementering av aktiviteter knyttet til Eidsivas arbeid med bærekraft. I utviklingsavdelingen fikk jeg jobbe på tvers av selskapet og konsernet, i tillegg til eksterne samarbeid. Et spennende år med mye gode erfaringer, som endte i fast jobb som Driftskoordinator i selskapet, sier Kristin.

Kristin Fagerås

Facial expression, Hair, Forehead, Smile, Cheek, Head, Chin, Eyebrow, Hairstyle, Eye

For Tore Dugstad, som i dag leder Utviklingsavdelingen i Eidsiva Bioenergi, var Traineeprogrammet i 2010 starten på noe stort.

- Jeg fikk bryne meg på konkrete oppgaver tidlig, og fikk stort ansvar og tillit nesten fra første dag. Jeg opplevde at jeg var en fullverdig Eidsiva-ansatt helt fra starten, og ble tidlig interessert i å kunne få mulighet til å bli i Eidsiva også etter Traineeprogrammet. For meg er Trainee Innlandet en kjempemulighet til å prøve arbeidslivet og ulike bransjer. Samtidig som det gir påfyll av kompetanse og personlig utvikling, og ikke minst et stort sosialt og faglig nettverk. Å søke seg til Eidsiva er en kjempemulighet til å prøve en utrolig spennende bransje. Hos oss jobber vi daglig med utvikling og forvaltning av fornybar energi, forteller Tore.

Tore Dugstad

Material property, Smile, Photograph, Product, Organ, Sleeve, Gesture, Font

Tobias Korten

– Mye av grunnen til at Trainee-programmet har gått så bra som det har gjort til nå, er at min første modul er hos Eidsiva Bioenergi. Siden dette var mitt første møte med jobblivet som fulltidsansatt var det knyttet mye spenning til første arbeidsdag. Et imøtekommende miljø bestående av interesserte og vennlige ansatte gjorde at dette første møtet med jobblivet ble en smidig og ikke minst givende opplevelse, forteller Tobias.

Forehead, Face, Smile, Cheek, Chin, Outerwear, Eyebrow, Eye, Jaw, Neck

Tobias er trainee ved IT-avdelingen i Eidsiva Bioenergi. Han er sivilingeniør fra NMBU i Miljøfysikk og Fornybar Energi.

Karoline har en mastergrad i medier, kommunikasjon og informasjons-teknologi fra NTNU, og er i dag trainee i Elvia sin HR&OU-avdeling.

– Det er kjempegøy å være en del av Trainee Innlandet! Dagene og oppgavene er veldig varierte, jeg får lov til å være kreativ og prøve meg frem, noe jeg setter stor pris på! I Elvia får jeg god oppfølging, jobber med spennende og varierte arbeidsoppgaver, hvor jeg selv får være med å bestemme hva jeg vil jobbe med. I tillegg til at det er et godt sosialt miljø utenfor jobben også, der en kan delta i bedriftsidrettslag og sosiale aktiviteter gjennom Young Ones (nettverk for ansatte under 33 år i organisasjonen). Jeg vil varmt oppfordre andre nyutdannede til å søke Trainee Innlandet og Elvia, sier Karoline.

Karonline Mjønes

Flash photography, Nose, Cheek, Smile, Lip, Eyelash, Ear, Jaw, Neck, Sleeve

Som trainee i Forskning og utviklings-avdelingen (FoU) i Elvia, sitter Isak Biringvad Lande midt i smørøyet på noe av det mest spennende som skjer i selskapet.

- Min hovedoppgave er å være porteføljestyrer for Elvias forskning og utviklingsprosjekter, men jeg jobber også med prosjektkoordinering, rapportering, idégenerering, konseptutredning og noe prosjektledelse. Tidligere har jeg jobbet mer i dybden i noen prosjekter, blant annet innenfor data science og lønnsomhetsberegninger. Etter traineeperioden min skal jeg over i en fast stilling som prosjektleder i Elvia, fortsatt i FoU-avdelingen. Det er noe jeg gleder meg enormt til forteller Isak, som er Sivilingeniør i Miljøfysikk og fornybar Energi med spesialisering i Energi og Data Science fra NMBU.

Isak Biringvad Lande

Dress shirt, Forehead, Smile, Chin, Eyebrow, Jaw, Neck, Sleeve, Gesture

Kristin er elkraftingeniør, med dobbel master i innovasjon med spesialisering
i ledelse og organisering, og master i internasjonal ledelse.

- Å være trainee i Eidsiva Bioenergi gjennom Trainee Innlandet var en fin erfaring. Eidsiva Bioenergi er vant til å ta imot traineer, og legger til rette for interessante arbeidsoppgaver som gir en god start i arbeidslivet. Jeg jobbet blant annet med et innovasjonsprosjekt med fokus på sirkulærøkonomi, videreutvikling av nettsider og kundekommunikasjon, og implementering av aktiviteter knyttet til Eidsivas arbeid med bærekraft. I utviklingsavdelingen fikk jeg jobbe på tvers av selskapet og konsernet, i tillegg til eksterne samarbeid. Et spennende år med mye gode erfaringer, som endte i fast jobb som Driftskoordinator i selskapet, sier Kristin.

Kristin Fagerås

Facial expression, Hair, Forehead, Smile, Cheek, Head, Chin, Eyebrow, Hairstyle, Eye

For Tore Dugstad, som i dag leder Utviklingsavdelingen i Eidsiva Bioenergi, var Traineeprogrammet i 2010 starten på noe stort.

- Jeg fikk bryne meg på konkrete oppgaver tidlig, og fikk stort ansvar og tillit nesten fra første dag. Jeg opplevde at jeg var en fullverdig Eidsiva-ansatt helt fra starten, og ble tidlig interessert i å kunne få mulighet til å bli i Eidsiva også etter Traineeprogrammet. For meg er Trainee Innlandet en kjempemulighet til å prøve arbeidslivet og ulike bransjer. Samtidig som det gir påfyll av kompetanse og personlig utvikling, og ikke minst et stort sosialt og faglig nettverk. Å søke seg til Eidsiva er en kjempemulighet til å prøve en utrolig spennende bransje. Hos oss jobber vi daglig med utvikling og forvaltning av fornybar energi, forteller Tore.

Tore Dugstad

Material property, Smile, Photograph, Product, Organ, Sleeve, Gesture, Font

Eidsiva etablerer
en arena for de unge

Eidsiva utvidere satsingen Young Ones Eidsiva med selskapene Eidsiva, Eidsiva Bredbånd og Eidsiva Bioenergi. Målgruppen er ansatte og engasjerte i alderen 20–35 år.

Elvia har allerede etablert et nettverk for Young Professionals, Young Ones, og huser nå totalt 195 unge talenter fordelt mellom lokasjonene Oslo og Hamar.


En unik arena

Målet med satsingen er å knytte nettverk og skape en arena for erfaringsutveksling på tvers av selskapene. I tillegg skal YO bidra til å gi denne gruppen ansatte et sosialt fellesskap og bygge opp under arbeidsmiljø, karriereutvikling og relasjoner på tvers i konsernet.

Det planlegges lavterskel møteplasser som for eksempel lønningspils, foredrag og bowling. Det er også aktuelt å se på mer faglige møteplasser, samt få til en årlig møtearena med YO Elvia.


Mer enn bare et nettverk

YO Eidsiva kan være til hjelp med å forstå morgendagens arbeidstakere, og samtidig bli et verktøy for rekruttering og merkevarebygging. Nettverket kan bidra til å legge til rette for en god inngang i arbeidslivet, med et nettverk av kollegaer i samme livsfase.

En langtidstrend er at flere Young Professionals har et ønske om å jobbe for en bedrift som skaper en forskjell, og som er på tvers av sektorer, inkludert finans og teknologi. Eidsiva har alle forutsetninger for å være den mest attraktive arbeidsgiveren i Innlandet, og dét kan YO Eidsiva være med på å bidra til.